Forbud imod sprøjtning og bejdsning med Neonicotinoider.

Skribent

Danmark skal stemme ja til EU’s forslag om forbud imod brug af frø, der er bejdsede med Neonicotinoider brugt på friland. Derudover forbud imod sprøjtning med Neonicotinoider.

Forslagstekst

EU ønsker at forbyde brugen af frø der er bejdset med Neonicotinoider.
Planter, der er groet fra bejdsede frø, indeholder spor af giften i alle dele – også i deres nektar og pollen.
Studier har vist, at bier og andre bestøvende insekter foretrækker at besøge planter, som er behandlet med Neonicotinoider. De tiltrækkes, men kan dog ikke tåle dette middel.
Insekterne får problemer i form af større dødelighed og vanskeligheder med at navigere og finde hjem til boet.
Forskerne mener, at dette er en af årsagerne til bidød, som er et stigende problem.
Det er særligt et problem for humlebier, andre vilde bier og bestøvende insekter, da de, i modsætning til honningbierne, må overleve uden støtte fra mennesker.

På verdensplan er ca. 70% af jordens afgrøder afhængige af bestøvning.
Det er derfor en meget vigtig sag, og da Danmark er en del af verden, kan vi ikke undsige os vores ansvar for at handle.

Regeringen ønsker at stemme imod et forbud, hvis ikke der sker undtagelse for bejdsning af f.eks. roefrø og læggekartofler. Regeringen anser risikoen for bier ved anvendelse på disse afgrøder for ubetydelig. Dog trækker honningbier og vilde bier på kartoffelblomster, og dermed påvirkes de af giften.

Der opfordres derfor til, at Danmark følger EU’s forslag om forbud mod bejdsede frø på friland. Derudover ønskes et stop for brug af sprøjtning med Neonicotinoider.
Da sagen er meget relevant og væsentlig vil Danmark gøre brug af miljøgarantien, hvis dette er nødvendigt i forhold til anvendelse af Neonicotinoider som sprøjtegift.

Sagen ønskes rejst af Alternativet i Folketinget.

Hvilken udfordring forslaget skal løse

Bier og andre bestøvende insekter går ned i antal. Det sker bl.a. som følge af brugen af Neonicotinoider i bl.a. raps og kartoffelmarker i det danske konventionelle landbrug.