Fremtidens by er en cykelby

Skribent

Fremtidens by er en cykelby

Cyklen er fremtidens transportmiddel i byerne. Den er billig, miljørigtig og kræver meget lidt plads i forhold til bilen.

Cyklen har desuden vist sig som et meget fleksibelt transportmiddel, der kan dække meget af transportbehovet, hvis byerne indrettes på cyklens præmisser. Ifølge Transportministeriet er cyklen også langt den bedste samfundsøkonomiske investering i de større byer, når alle effekter medtages.

Forslag: Bemandet cykelparkering.Ved fx banegården afleverer du din cykel til en cykelguide og får udleveret et nummer. Som man kender det fra en garderobe. Det sikrer hurtighed og sikkerhed. Evt. socialøkonomisk virksomhed.

Færre biler giver mere byliv

Bilen fylder rigtig meget inde i midten af en by. Både vejkapacitet og parkering lægger beslag på store arealer, der kan bruges til mange andre formål. Når man lukker veje eller fjerner parkering inden i byerne ser man med det samme, hvordan et fantastisk byliv blomstrer frem.