FN mål 1 til 9

Skribent

1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Øge sundhed og trivsel
4. Kvalitet i uddannelsen
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klima indsats
14. Sikring af livet i havet
15. Sikring af livet på land
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling

Kære regions- og kommunalpolitiker,
Valgkampe er det største demokratiske diskussionsforum, som vi har. Vi ser frem til efterårets regions- og
kommunalvalg, og derfor vores henvendelse til dig:
Vil du gøre gennemførelsen af Verdensmål for bæredygtig udvikling til en del af din valgkamp til efteråret? Vil du tage Målene og bruge muligheden til at diskutere og kappes om, hvordan vi danskere kan gøre vores til at skabe en bedre og bæredygtig fremtid for os alle?
Med Verdensmålene forpligtede verdens ledere sig til 17 konkrete mål for en bæredygtig udvikling for alle verdens lande. 17 mål, der skal være gennemført i 2030. 17 mål, der dækker uddannelse, ligestilling, anstændige jobs,
lighed, bæredygtig energi, innovation, ansvarlig produktion, klima, biodiversitet samt bæredygtige byer og
lokalsamfund – for bare at nævne nogle. 17 Mål, der gælder ikke ’bare’ for udviklingslandene, men for alle – også
her i Danmark.
Den globale dagsorden, der blev sat den dag i september er en visionær dagsorden, og den har den allerstørste
relevans for den lokale dagsorden og for fremtidens danske lokalsamfund.
I marts fremlagde regeringen Danmarks handlingsplan for FN’s Verdensmål. Umiddelbart gives ikke nogen stor rolle
til det lokale initiativ: ”Regeringen vil, hvor det er relevant, inddrage […] kommuner og regioner i gennemførelsen af
verdensmålene”. Ét eksempel er, at ”Vi skal være et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet
samt have et rigt og varieret plante- og dyreliv. Danmark skal være et trygt og sikkert land, hvor der værnes om de
grundlæggende frihedsrettigheder med personlig frihed og den enkeltes ansvar, vores åbne demokrati og høje
gensidige tillid.”
Den globale ambition er prisværdig, men uden mobilisering af de lokale kræfter, uden en lokal forankring af alle de
17 Verdensmål, kan vi ikke leve op til dem.
Det handler om, at vi bliver bedre til at tænke løsninger, der inkluderer økonomiske, sociale, og miljø- og
klimamæssige perspektiver. Det inkluderer regeringen, Folketinget, regionerne og kommunerne. Derfor er det så
vigtigt, at hver eneste politiker og hver eneste offentlig embedsmand kender til Verdensmålene. Det inkluderer vores
erhvervsliv, vores civilsamfund og os som borgere.
Det er nu, vi skal tage fat. Det er dig – og jer – som politikere med lokal forankring, der er tættest på. Det er jer, der
kan gøre dét jordnært, som Verdensmålene i bund og grund er, fordi de handler om vores og vores børn og
børnebørns fremtid.
Har du forslag til Verdensmålshandlinger eller -løfter i dit lokalområde, kan du skrive dem til os via
fnforbundet.nemtilmeld.dk/90/at-ll0c4xhj/ Fra august vil vi præsentere uddrag af jeres besvarelser på vores sociale
medier, og op til kommunalvalget vil vi offentliggøre en samlet oversigt over de indkomne bidrag.
Deltager du på Folkemødet på Bornholm, er du også velkommen forbi vores event i det Globale Telt fredag den 16.
juni kl. 11.30, hvor vi sammen med Steen Hildebrandt og en række kommuner sætter den globale, den regionale og
den lokale ramme for Verdensmålene og hører showcases fra udvalgte kommuner, der kan tjene til inspiration.
Med håb om at du griber verdensmålene
Steen Gade Jørgen Estrup
Formand Nyt Europa Formand FN-forbundet
KV17
#KV17SDG