1. Afskaf fattigdom og mistrivsel

Skribent

1. Afskaf fattigdom og mistrivsel
Drag rettidig omsorg
Investér i tidlige indsatser for udsatte børn og unge
Faglighed, værdighed og personligt engagement i sociale indsatser
Nedriv alle forsømte huse eller få dem renoveret.