3. Øget fokus på sundhed og trivsel lokalt

Skribent

3. Øget fokus på sundhed og trivsel lokalt
Fremme en sund sjæl i en sund krop
Det lokale sundhedshus skal kunne tilbyde et straks behandlingsforløb. Det kan være en samtale med en diætist, træning ved en fysioterapeut osv. Sundhedshuset bør også kunne rumme frivillig center og selvhjælpsgrupper.
Flere sundhedshuse lokalt.
Plejehjem for demente
Sammenhæng i sundhed og psykiatri
Flere faciliteter til sport, bevægelse og idræt
Canabis medicin på recept til alle, der mener de kan have glæde af det.
Regionens mål for en bedre verden
Tænk Globalt og handl lokalt
Vi skal fremme tryghed
Fremme faglighed, værdighed og personligt engagment. Mere tillid og mindre kontrol.
Pårørende til svage ældre skal tilbydes bedre hjælp
Et større fokus på folk med demens, ensomhed og kronisk syge
Nye boformer til ældre såsom Generationernes hus
Øget fokus på tandsunhed hos de ældre
Bedre økonomiske forhold for væresteder hvor frivilligheden blomstrer
Langt bedre støtte til motion/gymnastik foreningerne
Udbygning af kulturelle tilbud og folkoplysning
Frivillig og kultur: Seniorerne er flittige brugere af kulturelle tilbud og storleverandør af frivillige
Lokalcentrenes cafeer skal udbygges. Der skal være mulighed for at deltage i at lave hjemmelavet mad
De skal kunne tilbyde et mangfoldigt hverdags og fritidstilbud.
Udbygning af pensionist rabatordninger til kultur og fritid
Kraftig udbygning af Selvhjælps grupper