4. Kvalitet i ungdomsuddannelsen

Skribent

4. Kvalitet i ungdomsuddannelsen
Valgfri anvendelse af karakterskala i skolen
Skoler med frihed og bedre vilkår for udvikling
Styrkelse af de praktiske og musiske tilbud og fag
Flere ressourcer til inklusion