FNs mål 10 til 17

Skribent

1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Øge sundhed og trivsel
4. Kvalitet i uddannelsen
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klima indsats
14. Sikring af livet i havet
15. Sikring af livet på land
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling