15. En region med vild og mangfoldig natur til glæde for alle

Skribent

15. En region med vild og mangfoldig natur til glæde for alle
Alle byer og landsbyer bør have en grøn kile og et åndehul.
Gerne et gadekær med træer, bænke og toilet.
Mere vild natur i landsbyen
Mere ambitiøs tilgang til biodiversitet i regionens natur
Turisterne skal have lyst til at lade bilen stå.
Turister skal opmuntres til en tur i det grønne hvor der er gode shelters, steder man kan søge lys for regnen og komme på rene toiletter.
Naturen skal være regionens stærkeste turistkort.
Der skal være bier, insekter og fugle overalt i det åbne landskab.
Der skal være stier overalt i det åbne landskab.
Alle mindre veje i turistsæsonen bør være ensporet.
Det skal være nemt for cyklister at cykle to og to.