Kandidat

Skribent

 

Ulf Torlyn

IT-vejleder i den danske folkeskole

Ivrig motionist

Bekymring Jeg er bekymret over, at så mange taler grimt til hinanden på sociale medier.

At mange føler sig overset og ikke bliver hørt.

Jeg mærker en vis utryghed ved centraliseringen

Når nogen har ondt i maven, kan det føles, at det kan være svært at få nogen at snakke fortroligt med,.

One liners Det er netop i gode tider, at er der mulighed for at tænke anderledes.

Jeg vil gøre mit bedste for at det nuværende økonomiske råderum bruges til glæde for de som trænger mest.

Jeg så gerne, at gode tider blev bedre for alle.

Såsom at gøre det attraktivt at bo ude på landet.

Sundhed Vi må gøre noget ved stress og depression.

Jeg vil arbejde for flere varme hænder i Regionen.

For en gradvis nedsættelse af arbejdstiden med fuld lønkompensation især for de varme hænder..

For flere sundhedshuse lokalt

Massiv udbygning af psykiatrien både lokalt og centralt er også hårdt tiltrængt.

Jeg ønsker at kunne berige den enkeltes liv ved at  få kulturelle aktiviteter flyttet ind på sygehuse og plejehjem.

Natur Skal vi ikke også sikre os en rig og værdig natur?

Lad os få mere natur og mindre medicin.

Lad Regionen stå for en langt mere aktiv naturpleje.

En naturpleje, hvor mange udenfor arbejdsmarkedet kunne tilbydes en varig hensyntagende beskæftigelse.

Turisme Mere turisme til Regionen

Lad os åbne flere og større turistmagneter ude på landet, hvor turisterne opholder sig.

Jeg vil gerne være med til at give alle regionens turister plads til at boltre sig i nærheden af deres sommerhus eller campingplads.

Store energiprojekter som vindmøller og solfanger anlæg vil kunne give børn og voksne en stor oplevelse

Lad os åbne for, at det er nemt at vandre og cykle i det åbne landskab til glæde for turisten og os andre.

Jeg er overbevist om at langt flere landbrug med et varieret dyrehold kunne glæde mange børn ligeså meget som et minizoo.

Transport Lad os få sundhedshuse og små iværksætter arbejdspladser tæt på, hvor folk bor.

Lad os gøre den kollektive trafik mere attraktiv med hensyn til pris, hastighed og tilgængelighed.

Hvad med store busser til skoledrift og myldretid?

Og små eldrevne minibusser til timedrift.

Langt bedre og mere sikre cykelstier så man kan komme trygt omkring på elcykel.

Fortsat Kulturby for Region Midtjylland Regionen var en del af den Europæiske Kulturby 2007. Der har været og er stadig rigtig mange gode aktiviteter lokalt.

Kulturby projektet lagde op til:

  • at være et eksperimentarium for nye løsninger i forhold til kultur og iværksætteri
  • at være med til at skabe løsninger, der rækker langt ud i fremtiden.
  • at være nytænkende og række ud mod verden via EU og FN.

Jeg vil arbejde for at Kulturbyen er begyndelsen og ikke afslutningen på en god periode med masser af kultur og nytænkning

EU og regional udvikling Jeg vil arbejde sammen med regionens EU-kontor for at skaffe flere midler til regional udvikling herunder  til turisterhvervet, naturen og til et miljørigtig fiskeri.

Jeg vil opfordre nydanskere til at skabe eller forpagte sæsonbetonede turistprojekter.

Partiet Mit motto:

” Mon ikke der altid findes et alternativ? “

Som en del af Alternativet er jeg ikke bange for at tænke store flyvske tanker – også når det får andre til at trække på smilebåndet.

Facebook TorlynAlternativet
Hjemmeside www.torlyn.dk
Mail ulf.torlyn@gmail.com