Børge Sommer

Skribent

Alder; 71år
Status: Gift med Annette, tidligere sundhedsplejerske
Børn: 4 børn og 12 børnebørn, 1-20 år.
By: Ringkøbing
Mail: boerge.sommer@alternativet.dk

Erhverv: Pensioneret embedslæge i Ringkøbing.
Tidligere,- meget tidligere, børnelæge,Haft internationalt arbejde. Har arbejdet på vestdanske sygehuse, samt i Grønland, Zambia og Afghanistan.

Har levet et priviligeret liv uden krige med stor familie,
Har været opstillet til KV 4 gange for A, men måtte give op, da formanden udtalte, ” vi har vel lov at forsvare vort land”,( mod flygtninge og indvandrere.)
Blev fascineret af Alternativets Ny politisk kultur, der bygger på at tale ordentligt til hinanden. Meldte mig ind da jeg begyndte at kede mig som pensionist. Kandiderer til regionsvalget og glæder mig til at se de bedste ideer og erfaringer fra 25 års arbejde implementeret sammen med kommuner og frivillige organisationer
Underpriviligerede grupper som kriminelle og etniske minoriteterer er særlige målgrupper.
Lidt gammel? næh, ser mig selv som ambitiøs borger i verdens bedste land (for danskere), det skulle gerne udbredes.