Karina Fagerlund Enggaard

Skribent

Karina Fagerlund Enggaard
Alder: 48
Civil status: Gift
Børn: 3 børn, 2 bonus børn
Husdyr: Hund, 2 katte, 4 heste
By: Bor på en gård mellem Hadsten, Hammel og Langå. Stammer oprindeligt fra Randers, hvor jeg er født og opvokset.
Mail: Karina.enggaard@alternativet.dk
Udd.: Uddannet Marketingøkonom med speciale i turisme, Professionsbachelor i pædagogik. Efteruddannelse i offentlig ledelse, specialpædagogik, samt relations pædagogik.
Erhverv: Familieplejekonsulent i Rebild kommune samt plejemor. Tidligere institutionsleder, samt specialpædagog.
Ordførerskab: Som kandidat til Regionsrådet er mit ordførerskab det specialiserede socialområde. Gennem mit arbejde som familieplejekonsulent, er jeg jævnligt i kontakt med forskellige socialpædagogiske opholds- og behandlingsinstitutioner. Jeg kender til deres grundlag og virke, deres samarbejdskompetencer samt brugernes behov for omsorg og behandling.
Mærkesager:
• At brugere af sundhedstilbud, samt sociale tilbud, oplever sig som en kompetent og betydningsfuld del af egen heling. Jeg er overbevist om, at vi ved at forbedre arbejdsvilkårene for de ansatte, kan forbedre vilkårene for brugerne. Jeg vil også arbejde for, at der bliver flere hjemmeindlæggelser, hvor det giver mening. På den måde kan vi tilgodese den enkelte samt reducere udgifterne til indlæggelser
• Mere sammenhæng i regionen. Det er vigtigt, at alle der bor i Region Midt, har mulighed for at benytte sig af offentlig transport. Vi må gentænke, hvad offentlig transport er, og skal være i fremtiden, så vi kan sikre både miljø og regional udvikling gennem sammenhængskraften.