13. En region der går forrest i klimaløsninger

Skribent

13. En region der går forrest i klimaløsninger
Omstilling til 100 pct. vedvarende energi og CO2-negativitet
Blå-grøn infrastruktur til tilpasning til klimaforandringer
Verdens bedste cykel- og fodgængerregion
Klima-efteruddannelse af ledere og bestyrelser